Кошик

Ваш кошик порожній

Угода користувача

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсна угода користувача (далі – Угода) відноситься до сайту Інтернет-магазину «MAZINI», розташованому за адресою mazini.com.ua, та до всіх відповідних сайтах, зв”язаних з сайтом www. mazini.com.ua.

1.2. Сайт Інтернет-магазин «MAZINI»  (далі – Сайт) є власністю Мазіної Маріі Валеріївни

1.3. Дійсна Угода регулює відносини між Администрацією сайта Інтернет-магазину «MAZINI»  (далі – Администрація сайту) і Користувачем даного Сайту.

1.4. Администрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти дійсної Угоди без повідомлення Користувачу.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає згоду на прийняття Угоди та змін, внесених в дійсну Угоду.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку дійсної Угоди на нявність у ній змін.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:

2.1.1 “MAZINI” – Інтернет-магазин, розташований на доменному імені www. mazini.com.ua, що здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх йому сервісів.

2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товару.

2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-магазину – уповноважені співробітники на управління Сайтом, які діють від імені організації.

2.1.4. Користувач сайту Інтернет-магазину (далі) – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт.

2.1.5. Зміст сайту Інтернет-магазину (далі – Зміст) – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності всі разом та/або окремо, що містяться на сайті Інтернет-магазину.

  1. ПРЕДМЕТ ЗГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Інтернет-магазину доступу до Товарів, що містяться на Сайті, та послуг, що надаються.

3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається безкоштовно.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після виконання вимог про реєстрацію.

4.2.2. Користуватися всіма послугами, що є на Сайті, а також купувати будь-які Товари, що пропонуються на Сайті.

4.2.3. Задавати будь-які питання, що стосуються послуг Інтернет-магазину за реквізитами, що знаходяться у розділі Сайту «____________».

4.2.4. Користуватися Сайтом виключно з метою та порядком, передбаченим Угодою та не забороненим законодавством України.

4.3. Користувач Сайту зобов’язується:

4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту, що надаються.

4.3.2. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7. Не використовувати послуги сайту Інтернет-магазину з метою:

4.3.7. 1. завантаження контенту, що є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території України.

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.

4.3.7. 4. обмеження прав меншин.

4.3.7. 5. подання себе за іншу людину чи представника організації та (або) спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину.

4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей та характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.

4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту цього Інтернет-магазину;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відслідковувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого користувача сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

  1. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

5.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений будь-яким способом, а також розміщений у глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.

5.4. Придбання Товару, який пропонується на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача.

5.5. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, що ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-яке інше порушення системи безпеки.

5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалася більше 12 місяців календарних місяців поспіль без попередження Користувача.

5.7. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення та умови купівлі Товару та надання послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів та послуг, що пропонуються на Сайті, та (або) у ціни, застосовні до таких Товарів щодо їх реалізації та (або) послуг, що надаються Інтернет-магазином.

5.10. Документи, зазначені в пунктах 5.10.1 – 5.10.4 цієї Угоди регулюють у відповідній частині та поширюють свою дію на користування Користувачем Сайту. До цієї Угоди входять такі документи:

5.10.1. Політика конфіденційності;

5.10.2. Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом;

5.10.3. Заявка на оформлення замовлення;

5.10.4. Пропозиції та зауваження.

5.11. Будь-який із документів, перелічених у пункті 5.10. ця Угода може підлягати оновленню. Зміни набирають чинності з моменту їхнього опублікування на Сайті.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також через несанкціонований доступ до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов’язані з їхньою роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

  1. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися у права Адміністрації сайту або права інших Користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважає за необхідну для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки назви організації, Користувачів.

7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає чи дозволяє таке розкриття.

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або з причин технічної неполадки або проблеми.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

  1. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи суперечок між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення до суду є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. У разі неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані ним чинним законодавством України.

8.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом 60 календарних днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. За порушення умов цього пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

20 ВЕРЕСНЯ 2019 р.